Paralaksa tła

To Ty jesteś właścicielem i nadzorcą złych myśli w sobie.

Zostań Treserem swych myśli…
14 maja 2019
Nie poznając tego, co pragniesz, co na dnie duszy Twojej leży, stajesz się emocjonalnym inwalidą.
14 maja 2019

To Ty jesteś właścicielem i nadzorcą złych myśli w sobie. Rozmawiając z nimi, zamieniasz sól w oku na złoto w sercu i na języku.


Ireneusz Gralik