Andrzej Krusiewicz

Łukasz Gerlach
18 listopada 2017
Teresa Popielnicka
9 grudnia 2017

Przeczytałem Pana pierwszą, pełnowymiarową książkę. Lektura wciągająca. Z pasją i zaangażowaniem opisane ważne epizody z Pana życia. Doświadczenia na drodze zawodowej nie należą do wyjątków. Wiele osób tego doświadcza. Pojawia się pytanie, czy potrafią się uporać z przeciwnościami losu, czy umieją rozwiązywać problemy, jakie jest ich nastawienie psychiczne, czy dotknięci boleśnie przez przeciwności losu, są zdolni do analizy zdarzeń, swojej postawy, przezwyciężenia okoliczności. Pana książka podpowiada, jak można to zrobić.

Każdy człowiek jest oczywiście odmienną indywidualnością. W sytuacjach trudnych podejmie inne kroki. Książka skłania do refleksji. Podpowiada, że takie kroki można i trzeba podjąć. Tytuł „Słuchajcie siebie” jednoznacznie sugeruje, od czego należy zacząć analizę. Zawarta w książce myśl uświadamia, że bardzo wiele, choć nie wszystko, zależy od nas samych. Nie tylko w sprawach zawodowych. Także w życiu prywatnym, w relacjach z bliskimi. To też intrygujący etap w Pana życiu. I świetny przykład, jak powinno się układać relacje między ludźmi. „Słuchać siebie”! Pewnie wiele osób wie, że tak należy czynić. Ale czy tak postępuje? Tę prawdę trzeba zwerbalizować, głośno wypowiedzieć. Pana książka jest impulsem do przemyśleń. Można ją uznać za osobisty przewodnik po uniwersum, jakim jest człowiek. Każdy inny, a jednak tak podobny w swoich emocjach i swojej wrażliwości. Każdy też potyka się i pokonuje swoje zakręty życiowe.

Lektura Pana książki zachęca do podjęcia wysiłku, by zrozumieć siebie. To ułatwia modelowanie własnej przestrzeni, przezwyciężanie trudności, osiąganie satysfakcji. Na każdym polu.