Paralaksa tła

Wszelkie rekordy pobijają ci, którzy nie patrzą na tych, którzy ich nie pobijają.